W’s

W’s

Een goed projectplan is te herkennen aan acht W’s In een goed projectplan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 1. Waarom? Welk doel willen we met dit plan bereiken? 2. Wat? Welke resultaten leveren we op? 3. Wie? Wie hebben we nodig om de resultaten op

[read_more text="LEES VERDER" title="LEES VERDER" url="https://bizz-company.nl/ws/" align="left"]
[divider_top]

Meest onderschatte management-vaardigheid

Meest onderschatte management-vaardigheid

Nelson Repenning, Don Kieffer en Todd Astor hebben een goed en handzaam artikel geschreven over probleemformulering. Het artikel is verschenen in Management Executive in 2017, eigenlijk een vertaling van een Engelstalig artikel. De inleiding van het artikel: ‘Gedwongen door de snel veranderende omgeving streven veel organisaties naar

[read_more text="LEES VERDER" title="LEES VERDER" url="https://bizz-company.nl/de-meest-onderschatte-managementvaardigheid/" align="left"]
[divider_top]

Projectraket

Projectraket

De projectraket (Vermoolen, Kempeneers) visualiseert hoe de totstandkoming van projecten, project-portfoliomanagement en projectmanagement met elkaar samenhangen. Het model laat zien hoe organisaties vat kunnen krijgen op de tientallen, soms honderden projectvoorstellen en daadwerkelijke projecten die in moderne organisaties tegelijk spelen. Het model helpt na te denken over

[read_more text="LEES VERDER" title="LEES VERDER" url="https://bizz-company.nl/240-2/" align="left"]
[divider_top]