Feedback geven en ontvangen

Een gezonde feedbackcultuur leidt aantoonbaar tot betere resultaten.

Inleiding

Graag wil je je collega’s gedrag of resultaat bijsturen of veranderen. Maar je hebt moeite met het geven van feedback op de juiste manier, op het juiste moment of in de juiste vorm. Het moet zodanig overkomen, dat het ook gaat werken. Feedback geven én ontvangen volgens een paar handige tips helpt. Je gaat hiermee oefenen.

Na deze training heeft de deelnemer

 • geleerd wat de gewenste manier is van feedback geven.
 • geoefend in feedback geven.
 • geleerd wat de gewenste wijze is van feedback ontvangen.
 • geoefend in feedback ontvangen.
 • het resultaat bereikt dat de totale feedback en communicatie is verbeterd.

Aanpak

We starten met een kort overzicht van de belangrijkste theorie als kader. Er wordt veel geoefend met een trainingsacteur, zodat het gewenste gedrag wordt ingesleten. We oefenen met feedback geven en feedback ontvangen, wat werkt en wat niet. Je levert je eigen casuïstiek aan uit je werk en daarmee werken we. Na enige tijd na de training maken we gebruik van een herhalingsmoment.

Onderwerpen

 • Regels van feedback
 • Veel oefenen o.a. met trainingsacteur
 • Wanneer, hoe, wat en waar met mijn feedback
 • Feedback geven én ontvangen
 • Opdrachten on the job
 • Effectiviteit vergroten met feedback

Feedbacktest

Feedback speelt een belangrijke rol in het vergroten van het zelfinzicht. Feedback staat letterlijk voor terugkoppeling. Met het geven van feedback koppel je terug welk effect het gedrag van de ander op jou heeft. Door dit persoonlijke karakter valt het niet altijd mee om feedback te geven, zeker als het gaat om negatieve zaken. De ontvanger kan de feedback als confronterend ervaren en er emotioneel op reageren. Daarom laten veel professionals de feedback (positief of negatief) maar zitten.

Download de test

Feedback geven en ontvangen 15 augustus 2018