Coachen van directeuren, managers en teamleiders

Coachen van teams

Coaching van ondernemers

Wij zijn geen geregistreerde coaches, wij zijn sparringspartners. Wel stellen vragen, heel veel vragen, soms confronterend, maar geven ook tips en suggesties. Managementcoaching helpt om meer inzicht te krijgen in het eigen functioneren.
Managementcoaching gaat over leiderschapsstijlen, veranderingen, kwaliteiten en valkuilen, balans, motivatie en gedrag, communicatie, conflicten. Door middel van managementcoaching krijgt u een heldere visie over uzelf als leidinggevende en hoe u deze kunt inzetten om uw doelstellingen te behalen.

Het werken in teams stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van crisis, conflicten, ontevredenheid of spanning.
Teamcoaching heeft als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren en dat de teameffectiviteit toeneemt.

Als ondernemer heb je dagelijks nieuwe uitdagingen waarvan je de meeste uitdagingen prima zelf weet op te lossen. Maar ondernemen is vaak eenzaam. Soms heb je een businesscoach nodig om die met je meedekt bij het oplossen van operationele, tactische of strategische dilemma’s. Wij functioneren als krtisch klankbord en scherpen daarmee je gedachten en aanpak zowel op persoonlijk als organisatorisch vlak.