Managementsparring

Met managementsparring organiseer ik mijn mee- en tegenkracht

Inleiding

Voor jou is het van essentieel belang dat je in een omgeving die blijft bewegen, in contact staat met je drijfveren, je authenticiteit en je capaciteiten optimaal benut. Van jou wordt immers verwacht dat je de koers uitzet, terwijl je wordt geconfronteerd met lastige vraagstukken. Management sparring daagt je uit en verscherpt je blik. Pittige feedback, reflectie en confrontatie, met oog voor de sector en/of omgeving waarin je acteert.

Aanpak

Bij de inhoud van de gesprekken is jouw behoefte leidend. Voorbeelden van vraagstukken die op tafel kunnen komen, zijn:

  • grip krijgen op een reorganisatie of fusie
  • balans vinden tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
  • mensen mee krijgen
  • visie formuleren en vertalen
  • omgaan met een (politiek) krachtenveld

Rendement

Je staat op scherp en daarmee je organisatie ook. Klaar voor de toekomst!

Management is efficiency is climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall

– Stephen Covey

Managementsparring 21 augustus 2018