Verrijkt

Wij zetten mensen in beweging

Even wat anders, een dag training. Leuk voor de afwisseling, maar naar onze mening is deze instelling teleurstellend in het rendement.

Wij geloven: in de combinatie van leerervaringen; training, coaching, een mix van oefeningen met verschillende diepgang, humor en serieus hard werken, leren in je dagelijkse praktijk en ruimte voor reflectie of vernieuwing buiten deze dagelijkse praktijk.

Verrijkt leren, daar zit altijd een leerervaring bij die je aanspreekt en je als deelnemer in beweging zet. Verrijkt leren is ook aandacht voor borging; we “trainen” ook in de omgeving van de deelnemer; de organisatie of de leidinggevende. Omdat we willen dat het niet blijft bij die ene trainingsdag, maar dat leren in de organisatie wordt voortgezet.

Senge stelt dat de traditionele beheersmatige organisatie niet meer voldoet omdat zij niet de flexibiliteit heeft om op de veranderende omgeving in te springen. Met zijn basiswerk “The Fifth Discipline. The art and practise of the learning organization” uit 1990 schetst Senge de lerende organisatie die in staat is om snel op veranderingen in te spelen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Belangrijkste kernmerken van de lerende organisatie zijn:

  • Competitief voordeel; strategievorming is een leerproces.
  • De mens als nieuwsgierig wezen; een belangrijke veronderstelling van de lerende organisatie is dat mensen van nature graag leren.
  • Persoonlijke ontwikkeling = Organisatieontwikkeling; verder is een belangrijk uitgangspunt van Senge dat een organisatie het product is van het denken en het doen van haar medewerkers.
  • Systeem denken; managers en medewerkers moeten gaan diepteleren.
Verrijkt 14 augustus 2018