Praktisch leidinggeven

Ik zou gewoon willen weten wat ik moet doen in al die situaties?

Inleiding

Als je net bent aangesteld als leidinggevende ben je blij met je promotie en nieuwe job. Maar vaak na enige tijd krijg je je eerste conflictsituaties of gedoe, waar je dan heel effectief leiding aan moet geven, heel praktisch ook…maar hoe doe je dat???

Na deze training heeft de deelnemer

  • inzicht in eigen situatie in de organisatie.
  • inzicht in de groep waaraan leiding gegeven wordt.
  • geleerd welke leiderschapsstijlen er zijn.
  • geleerd welke zijn of haar voorkeursstijl is.
  • geoefend met heel praktisch leiding geven, via clinics.

Aanpak

We maken eerst een analyse van de eigen situatie in je organisatie. En we maken een diagnose van de groep die leiding ontvangt, alsmede een diagnose van jou als leidinggevende met je eigen kwaliteiten en valkuilen. We gaan daarop oefenen met diverse leiderschapsstijlen. Wat is je voorkeursstijl en je meest te ontwikkelen stijl? We oefenen met sparringpartners in clinics met lastige situaties (professionele trainingsacteurs). We sluiten af met het maken van en gedegen plan voor praktijk, waarmee je verankerd.

Onderwerpen

  • Diagnose situatie in organisatie
  • Analyse groep die leiding ontvangt én eigen leidinggevende kwaliteiten en valkuilen
  • Oefenen met diverse leiderschapsstijlen, wat is effectief?
  • Oefenen met sparringpartners in clinics met lastige situaties
  • Plan voor praktijk

Managementrollen kunnen we onderscheiden in tien rollen die we kunnen groeperen in drie categorieën: interpersoonlijke rollen, informatieve rollen en besluitvormingsrollen.

Welke rol heb jij?

Lees verder …

Praktisch leidinggeven 15 augustus 2018