Begeleiding in verandering

Organisatie doorontwikkelen

Management trainen en coachen bij verandering

Organisatieontwikkeling, sociaal innoveren, resultaatgericht sturen, nieuwe businessmodellen, fuseren … Het zijn veranderingen met veel impact op de wijze waarop mensen in organisatie functioneren, werken en samenwerken. Wij helpen organisaties op deze veranderingen te concretiseren en te realseren. Op basis van meer dan 20 jaar ervaring en met behulp van beproefde methodieken maken wij uw verandering tot een succes.

Uw organisatie verandert. Of moet veranderen. Verantwoordelijkheden lager op de werkvloer, de wendbaarheid vergroten, zelfsturing, van control naar commitment, minder overhead, zomaar een greep uit de ontwikkelingen die we nu veel in organisaties zien. Ontwikkeling van de organisatie moet soms radicaal, soms op deelgebieden. Met beproefde middelen en concepten ontsteunen wij uw organisatie.

Een huis maak je van boven naar beneden schoon. De beeldspraak die past bij het realiseren van ander gedrag in de organisatie. Managers moeten het gedrag laten zien, dat we wensen te zien in de hele organisatie. Voorbeeldgedrag van het management is een krachtige interventie bij verandering. Met een effectieve combinatie van training en coaching (troaching) zal het gedrag daadwerkelijk veranderen.

MD-trajecten

Managen is een vak en dat moet je leren. Bij voorkeur met elkaar. Onze MD-trajecten zijn gebaseerd op de methodiek van action learning. Wij sluiten altijd aan bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers.