Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Het moet ook meer recht doen aan de medewerker én aan de organisatie.

 

Inleiding

Een medewerker heeft recht op een functionerings- en beoordelingsgesprek…maar hoe doe je dat op een goede manier, zodat het geen ‘moetje’ wordt? Als leidinggevende én als medewerker uitkijken naar het functioneringsgesprek, zonder dat dit spannend en verrassend is? Ja, dat willen we! Hoe? Dat leren we in deze training.

Na deze training heeft de deelnemer

  • een goed stramien voor een functionerings- en beoordelingsgesprek (FG en BG).
  • handvatten om als leidinggevende een FG en BG op juiste wijze voor te bereiden én uit te voeren.
  • veel geoefend met het leren voeren en sturen in een FG en BG.
  • zicht op de verschillen én aanpak tussen een FG en BG.

Aanpak

We starten met een inventarisatie en analyse van wat goed gaat tot nu en wat niet zo lekker loopt in deze gesprekken. Er wordt gewerkt met een format voor een functionerings- en beoordelingsgesprek. We oefenen uitvoerig met diverse sparringpartners in het gesprek. Er wordt gebruikt gemaakt van een ervaren trainingsacteur, di ede desbetreffende medewerker goed kan nabootsen. We oefenen in het bespreken van ontwikkelpunten van de medewerkers, en we leren beoordelingen uitspreken, confronteren dus. Je leert afspraken te maken voor een gerichte aanpak in de praktijk.

Onderwerpen

  • Analyse wat doe ik al goed en wat wil en moet ik leren?
  • Met welk format werken wij vanuit de organisatie?
  • Wat is een goed format voor deze soort gesprekken?
  • Oefenen met het houden en voeren van FG en BG’s
  • Op adequate wijze leren een beoordeling uit te spreken
  • Resultaten van deze gesprekken borgen in de organisatie
Functionerings- en beoordelingsgesprekken 15 augustus 2018