Leidinggeven aan veranderingen

Je kunt niet de wind veranderen, maar wel de stand van de zeilen

Inleiding

Elke organisatie is in beweging, maar sommige organisaties veranderen sterk zoals bij overnames, bezuinigingen, forse uitbreidingen, reorganisaties e.d. Je staat bijvoorbeeld voor de uitdaging om zelforganiserende teams in te voeren of daar leiding aan te geven; of een laag uit de organisatie te halen; of enkele teams te laten versmelten; of een afdeling te decimeren; of een unit te splitsen; functies te laten veranderen etc. Hoe doet je dat? Dat leert u in deze training.

Na deze training heeft de deelnemer

 • zicht op leiding geven aan veranderingen.
 • wetenschap van diverse modellen om van a naar b te komen.
 • houvast over wat bij hem of haar past om de verandering vorm te geven.
 • geoefend met leiding geven aan de verandering in een clinic-situatie.
 • handvatten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Aanpak

In deze training starten we met een diagnose van de persoonlijke situatie (de verandering en ik). Vervolgens houden we ons bezig met de vraag en het antwoord op: Wat heb ik nodig om leiding te geven aan deze verandering? En …Om welke veranderaanpak vraagt deze transitie?

We gaan oefenen met diverse situaties in een clinic setting. Tenslotte eindigen we met  een aanpak voor borging in de organisatie in verandering.

Onderwerpen

 • Analyse en diagnose van de organisatieverandering en mijn persoonlijke situatie
 • Welke veranderaanpak past hierbij? (diverse aanpakken)
 • Hoe geef ik leiding aan deze verandering?
 • Persoonlijke adviezen op maat voor mijn aanpak
 • Oefenen in diverse clinics
 • Verankering en borging in de praktijk van het geleerde

Als je een schip wilt bouwen, laat mensen dan verlangen naar de zee

– Antoine de St Exupery

Leidinggeven aan veranderingen 15 augustus 2018