Strategie evalueren

Strategisch proces begeleiden

Strategie implementeren

Strategie helpt om onze doelen te realiseren. De kwaliteit van onze strategie bepaalt de mate van ons succes. Om te bepalen waar we staan en hoe onze strategie zich verhoudt tot de ontwikkelingen in onze omgeving, is het verstandig om de strategie af en toe te evalueren. Wilt u een objectieve en professionele evaluatie, neem dan contact met ons op.

Wij ondersteunen onder klanten bij het ontwikkelen van hun strategie, beantwoording van strategische vraagstukken en het maken van de benodigde keuzes. ‘Kijken – denken – doen’ is hierbij het motto. We ondersteunen het maken van analyses, faciliteren het proces van denken over de resultaten van de analyses en komen samen met het team vanuit uw organisatie tot een heldere strategie. Deze strategie zetten we om in een concreet plan.

De grootste uitdaging voor strategisch management is het implementeren van de ontwikkelde strategie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie dezelfde koers vaart? Dat iedereen werkt aan dezelfde doelen? Afhankelijk van de omvang van en de cultuur binnen de organisatie zijn diverse implementatietrajecten mogelijk. Van topdown tot bottomup, van sturend tot zelfsturend, van complex tot eenvoudig.