Prestatiemanagement

Sturen en coachen op resultaat

Prestatiemanagement is wat ons betreft een methodiek waarbij je het medewerkers mogelijk maakt om effectief bij te dragen aan het realiseren van organisatiedoelen.
We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij iedere medewerker weet wat hij moet doen om bij te dragen aan de organisatiedoelen, daar zelf activiteiten voor ontwikkelt en verantwoording over aflegt. Op zeer regelmatige basis overlegt een team, al dan niet in aanwezigheid van een manager, over de voortgang en stelt zonodig bij. De wijze waarop successen worden gevierd is vooraf bepaald.
Deze prestatiemanagementmethodiek kan zelfs de HR-cyclus in de organisatie vervangen.

Prestatie- of performancemanagement implementeren in een werkwijze die je in je organisatie moet ontwikkelen en eigen moet maken.
Wij kunnen jou en de medewerkers hierbij ondersteunen. Ondersteunen gaat hierbij verder dan het leren van een kunstje maar het aanleren van een manier van denken over organiseren, sturen, gedrag, doelen en resultaten.