Hoogrendement

Met de trainingen, coachingstrajecten en adviezen van Hoog Rendement Trainingen gaan we altijd uit van een wisselwerking tussen de doelen van de organisatie en anderzijds de talenten, ambities en drijfveren van het individu. Standaard trainingen? Daar doen wij niet aan. Wij geloven in een leertraject op maat, gebaseerd op je eigen wensen en concrete vragen.

In onze trainingen staan vier elementen van leren centraal:

  • verrijkt,
  • relevant,
  • toepasbaar en
  • veilig.

Wij werken met een mix van verschillende leerervaringen. We combineren elementen van training en coaching in onze leertrajecten, zoeken naar een passende mix van werkvormen en zorgen en zo voor dat iedere deelnemer wordt aangezet tot leren, op een manier die bij hem of haar past. We houden contact met jou en je organisatie. Dit doen we om het leren in praktijk te versterken en te borgen. Als het nodig is, trainen we ook je leidinggevende, zodat deze is toegerust om bij te dragen aan het leren in praktijk. Dit is wat wij bedoelen met verrijkt leren.

Wij stellen onszelf de vraag hoe leren van een deelnemer bijdraagt aan het leren van de organisatie als geheel. Vooral bij een organisatie in verandering, of wanneer er sprake is van een koerswijziging, reserveren wij tijd om in gesprek te gaan in de organisatie over de aanleiding en doelstelling van het leerprogramma. Soms spreken we teamleden of bezoeken we de werkplek. Desgewenst verzorgen we een nulmeting, zodat het effect van de training meetbaar is. Wij maken leren relevant. Voor zowel deelnemer als organisatie.

Bij hoog rendement trainingen werk je met concrete casuïstiek. Het liefst je eigen praktijkvoorbeelden. We willen dat je dingen leert die je meteen kunt toepassen. Onze werkvormen dagen je niet alleen uit tot reflecteren, maar geven je ook inspiratie en concrete ervaring om beter toegerust in je praktijksituaties te stappen. Zo maken wij leren toepasbaar.

De werkwijze van onze begeleiders is heel persoonlijk, respectvol en dicht op je huid. We steken veel energie in het scheppen van vertrouwen en een omgeving waarin je wordt uitgedaagd om te leren; binnen je comfortzone leer je immers niks. Door individueel of met kleine groepen te werken, kunnen we jou en andere deelnemers veel aandacht geven. Leren is best spannend. Wij maken het veilig.

Troaching

Effectiever communiceren, ineffectieve gedragspatronen doorbreken. Dat is de belofte van elke managementtraining of elk coachingstraject. Maar lang niet altijd wordt die belofte ingelost. De gebruikelijke leer- en ontwikkelingsmethodieken schieten vaak te kort als veranderen van denken en doen het doel is. De nieuwe leermethode troaching levert wel het verwachte rendement, en dat in relatief weinig tijd.

Troaching voegt het beste van training en coaching samen. Het succes van de methode ligt in de combinatie: de korte, intensieve methode van training wordt gecombineerd met de individuele aanpak van coaching. Het leren door doen en door experimenteren, staat bij troaching centraal.

Hoogrendement 15 augustus 2018