MD-trajecten

Focus moet meer toe naar tastbare prestatieverbetering van de deelnemers

De waarde van een MD-traject

Uit onderzoek blijkt dat bij 9 van de 10 organisaties die succesvol zijn, het (top)management afkomstig is uit de eigen organisatie.

De kwaliteiten van managers zijn essentieel om de strategische doelen van de organisatie te realiseren.

In onze MD-trajecten leren de deelnemers niet alleen van de trainers voor de groep, maar zeker ook leren de managers van elkaar. Onze trajecten kenmerken zich door een mix van formeel en informeel leren. Via de MD-trajecten kan de organisatie managers helpen om de gewenste cultuur in de organisatie uit te dragen.

Talent kan je als organisatie in deze tijd van vergrijzing alleen binden en boeien door een aantrekkelijk werkgever te zijn. Talent zal schaars worden, iedere organisatie vist in dezelfde vijver. Management Development is een manier om talent aan te trekken en aan de organisatie te binden.

Maatwerk

Een MD-traject is voor ons een maatwerktraject. De doelen van de organisatie staan daarbij centraal. Een MD-traject is voor ons altijd een mix van training, coaching en intervisie. Daar waar mogelijk maken we gebruik van e-learning.

Een eerste stap

Voor een eerste, vrijblijvend gesprek neem je contact met ons op.

Wat is Action Learning?

Action Learning is een vorm van managementtrainingen, waarin een groep deelnemers, door bespreking van urgente en belangrijke problemen, van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning.

Action learning is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop’. Action learning heeft als ambitie het leren door individueel- en groepsleren te verbeteren en direct te koppelen aan prestaties op de werkvloer.

Tijdens Action Learning (AL) laten de deelnemer transfervermogen zien. Dat wil zeggen dat eigen ervaringen, verworvenheden en de ervaringen van anderen gebruikt kunnen worden in nieuwe situaties. Dit is dus van hoger niveau dan sec reproductie.

MD-trajecten 21 augustus 2018