Competentiemanagement

Hoe ontwikkel ik nou resultaat en gedrag tegelijkertijd?

Inleiding

Doel van de training competentiemanagement is het invoeren en toepassen van competitiemanagement in je organisatie. Daarbij pas je de werkwijze aan op de wensen en behoeften van je eigen organisatie.
In de training komen onder andere zaken aan de orde als SMART-afspraken maken op gedrag, selecteren op competenties, resultaat en gedrag tegelijkertijd ontwikkelen en coachen op competenties.

Na deze training kan de deelnemer

 • competentiemanagement begrijpen en toepasssen door te werken met een volwaardig competentieprofiel, waarin gedrag én resultaat staan
 • competentietaal spreken en competenties concreet benoemen bij medewerkers
 • selecteren op competenties via de STARR methodiek
 • een functionerings-/voortgangsgesprek (evt. beoordelingsgesprek) houden volgens heldere stappen. In die gevallen, waar demotivatie niet opgelost lijkt te kunnen worden en waarbij sprake is van een ongewenste (werk)houding en achterblijvende prestaties, leer je op een ondersteunende, respectvolle en ook duidelijke wijze afspraken te maken met de desbetreffende medewerker
 • een inschatting maken van de ontwikkelbaarheid van competenties
 • de STARR methodiek gebruiken om helder in beeld te brengen in welke mate relevante competenties van uw medewerker ontwikkeld zijn. U leert ook SMART, dus concrete en meetbare ontwikkelafspraken te maken
 • coachen op competenties
 • afspraken maken het geleerde en geoefende te implementeren in de praktijk of beoordelingscuclus/jaarcyclus

Aanpak

De opzet van de training Competentiemanagement kan als volgt worden ingericht:
Intakegesprek op de werkplek met de deelnemer en de leidinggevende: wat zijn precies de leerwensen van de deelnemer en welke ontwikkeling op de werkplek wordt verwacht? Voorafgaand aan de training kan een competentiegericht online 360° feedbackinstrument worden ingezet (in de prijs inbegrepen). Als daaraan behoefte is, worden hierover de nodige afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek.
Tussen het eerste en tweede blok een telefonische evaluatie: hoe verloopt het toepassen van het geleerde tot nu toe en waaraan moet vooral aandacht worden besteed in het tweede blok?
Twee maanden na afloop evalueert de trainer op de werkplek de training met de deelnemer en zijn leidinggevende: welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe kan deze worden vastgehouden? Welke ontwikkeling is nog gewenst of nodig en wat zou ondersteunend kunnen zijn bij het hieraan verder vorm geven?

Onderwerpen

 • Competentiemanagement en competenties, wat is dat?
 • De jaarcyclus uitoefenen
 • Oefenen met de STARR techniek, met behulp van een trainingsacteur
 • SMART afspraken maken op competenties
 • Coachen op competenties
 • Ingaan op casuïstiek

Competentiemanagement is het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie.

Competentiemanagement moet dan ook gezien worden als een middel om een organisatie en zijn medewerkers in samenhang te laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden als de organisatie een brug weet te bouwen van strategische doelen naar medewerkerdoelstellingen. De missie en visie van een organisatie valt of staat met goed leiderschap. Zij die leiding geven en HR verantwoordelijk zijn hebben enerzijds te maken met prestatiemanagement en anderzijds met competentiemanagement.

Een lijst met korte beschrijvingen per competentie en de bijbehorende gedragsbeschrijvingen vind je hier.

Competentiemanagement 15 augustus 2018