Resultaat- en plangericht werken

Effectief zijn en mijn doelen op realiseren, dat is wat ik nodig heb

Inleiding

Deze training heb ik nodig als de dingen niet op tijd afkomen; als het af en toe een chaos is; als je soms te perfectionistisch bent bijvoorbeeld. En wat wil ik bereiken: zaken op een goede manier goed doen, liefst in 1 x goed, met een resultaat waar de ander maar ook ik tevreden mee ben.

Vaak gaat er te veel tijd zitten in overleg, in het heel zorgvuldig doen van procedures en processen, het samenwerken en overleggen – terwijl die onvermijdelijke deadline er ook is. Hoe krijg ik het voor elkaar, dat ik met een strakke planning, me daar ook aan kan houden? Leer mij die tools en trucs, en vooral: wat is het daarbij behorende effectieve gedrag om tot resultaat te komen?

Na deze training heeft de deelnemer

 • zicht op wat planmatig werken is.
 • zicht op wat resultaatgericht werken is.
 • weet van zijn voorkeursaanpak.
 • weet van zijn kracht en valkuil, om effectief te zijn.
 • een eigen ‘tool’ ontwikkeld om zaken aan te pakken.

Aanpak

We starten met het analyseren van de eigen stijl en werken vervolgens aan je effectiviteit door diverse oefeningen, zo mogelijk met trainingsacteurs. We gaan in op je mogelijke dilemma’s bij het afkrijgen van taken en opdrachten, bijvoorbeeld ‘Wanneer is iets nou goed of af?’

In deze trainingen gaan we diverse planmatige aanpakken bekijken en oefenen met elkaar. We oefenen met resultaatgerichte vormen van aanpak en we gaan tablet, Smartphone, SMART, PDCA en andere hulpmiddelen inzetten, die ons kunnen ondersteunen bij het planmatig bereiken van de goede resultaten.

Onderwerpen

 • Analyse van eigen stijl
 • Effectiviteit door oefeningen
 • Wanneer is iets nou goed of af? – de klantvraag.
 • Diverse planmatige aanpakken
 • Resultaatgerichte vormen van aanpak
 • Tablet, Smartphone, SMART, PDCA en andere hulpmiddelen

Stephen Covey zegt dat optimale effectiviteit alleen mogelijk is door zeven ‘eigenschappen’ na te streven:

 1. proactieve levenshouding;
 2. doelgerichte inzet (begin met het einde voor ogen);
 3. prioriteiten stellen;
 4. streven naar gezamenlijk profijt (win-winsituatie);
 5. aandacht voor andermans belangen (empathie);
 6. profijt uit verschillen halen (synergie);
 7. voldoende rust nemen en ontspannen.
Resultaatgericht en planmatig werken 15 augustus 2018