Begeleide intervisie

Van wat het verst van je af staat, kun je het meeste leren

Inleiding

In een groot deel van het werk pas je als vanzelfsprekend je eigen expertise toe. Hoe check je of je wel de optimale werkwijze gekozen hebt? Hoe doe jij nieuwe ideeën en inspiratie op? In contact met je vakgenoten kom je tot nieuwe zienswijzen en ontdek je blinde vlekken. Bij intervisie wordt je hiertoe uitgedaagd. Wij begeleiden je om met deze inzichten je professionaliteit naar een hoger niveau te tillen. Volgens een duidelijke systematiek, maar vooral met scherpte in de feedback van de begeleider en naar elkaar.

Aanpak

We dagen je uit om verder te gaan dat het uitleggen wat je al geprobeerd hebt. Maken je los van je eigen opvattingen en zienswijze. Zo ontstaat er ruimte om echt naar de ander te luisteren en advies op waarde te schatten. Een heldere 10 stappen systematiek passen we toe. Dit vullen we aan met zinnige feedback. Jou en je collega’s helpen we om zich uit te spreken, te zeggen wat je denkt. We zoeken de uitersten op van alle mogelijkheden die er zijn om een situatie aan te pakken. Daarbij werken we volgens het motte “van wat het verst van je af staat, kun je het meeste leren”.

Rendement

Intervisie brengt je professionaliteit naar een hoger niveau; het verrijkt je expertise en resultaat. Bovendien werkt intervisie verbindend. Intervisie bevordert gezamenlijkheid, biedt medewerkers een kans om feedback te krijgen op hun functioneren en heeft een motiverend effect. Aan de slag met de inspiratie die je opdoet!

Roddelmethode

Soms is het prettig niet al te veel tijd en woorden te besteden aan een casus. Bijvoorbeeld omdat het geen groot vraagstuk is of dat de groep het stellen van vragen eens wil afwisselen met een andere gespreksvorm. Of omdat de casusinbrenger niet veel woorden heeft. De roddelmethode leent zich daarvoor.

Deze methode is te gebruiken als snel verkend moet worden of en hoe de casusinbrenger zelf –door bijvoorbeeld een blinde vlek- zijn eigen bijdrage in de problematiek niet scherp heeft. Het is een methode waarin op een relatief veilige manier feedback kan worden gegeven. Een onveilige groep is een contra-indicatie. De methode neemt globaal 40 minuten in beslag.

Lees verder …

Begeleide intervisie 21 augustus 2018