Communicatie op het werk

Bijvoorbeeld leren hoe je feedback geeft zonder dat de ander in de verdediging schiet

Inleiding
Effectieve communicatie is belangrijk voor het goed uitoefenen van je functie. Maar communicatieve vaardigheden in het werk effectief inzetten is soms lastiger dan je zou denken.
Discussies leiden soms tot ‘welles-nietes’ gesprekken. Hoe kom ik hier uit, of beter nog: hoe voorkom ik dat ik hierin terechtkom? Hoe geef ik feedback zonder dat de ander in de verdediging schiet of zich gekwetst voelt? Soms zeggen mensen ‘ja’ en doen ze ‘nee’: hoe kan dat nou? Dit type vragen staan centraal in de training communicatieve vaardigheden.

Na deze training heeft de deelnemer

 • inzicht in eigen voorkeurstijl van communiceren
 • inzicht in zijn of voorkeurstijl en kent het effect hiervan op anderen
 • zicht op de kracht en valkuilen van communiceren
 • vaardigheden om om te gaan met de andere communicatieve stijlen
 • stijl-flexibiliteit
 • effectieve communicatie ontwikkelt

Aanpak
In de training Communicatieve Vaardigheden worden verschillende modellen en hulpmiddelen behandeld en intensief geoefend. We oefenen in de training met elkaar, maar we zullen ook gebruik maken van een professionele trainingsacteur. De opzet van de training Communicatieve Vaardigheden is als volgt:
In een intakegesprek bepalen we: wat zijn precies de leerwensen van de deelnemer en welke ontwikkeling op de werkplek wordt verwacht? Voorafgaand aan de training kan een competentiegericht online 360° feedbackinstrument worden ingezet (in de prijs inbegrepen). Als daaraan behoefte is, worden hierover de nodige afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek.
Tussen het eerste en tweede blok een telefonische evaluatie: hoe verloopt het toepassen van het geleerde tot nu toe en waaraan moet vooral aandacht worden besteed in het tweede blok?
Twee maanden na afloop evalueert de trainer op de werkplek de training met de deelnemer en, in overleg, zijn leidinggevende: welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe kan deze worden vastgehouden? Welke ontwikkeling is nog gewenst of nodig en wat zou ondersteunend kunnen zijn bij het hieraan verder vorm geven?

Onderwerpen

 • Onderwerpen die in de training behandeld zullen worden zijn:
 • Goed leren luisteren: wat bedoelt de ander precies met wat hij zegt?
 • Feedback geven: de ander aanspreken zonder dat dit hoeft te leiden tot gedoe.
 • Horen wat er tussen de regels door wordt gezegd: vaak worden met één zin meerdere boodschapen gecommuniceerd.
 • Omgaan met toenemende spanning in de communicatie: dit herkennen en hiermee adequaat omgaan.
 • Gelijk hebben, maar niet gelijk krijgen; hoe ga je goed om met verschillen van mening.
 • Mensen écht meekrijgen: voorwaarden voor succesvol beïnvloeden.
 • Gelijkwaardig communiceren.

Het geheim van productieve teams: de juiste communicatiepatronen

Wat managers aanvoelen als esprit de corps of spirit in een goed team is iets wat waarneembaar, meetbaar en leerbaar is. Het zijn de communicatiepatronen binnen een team die het hem doen.

Een mooi artikel over communicatie binnen teams, kan je hier downloaden in pdf-format.

Communicatie op het werk 15 augustus 2018