De projectraket (Vermoolen, Kempeneers) visualiseert hoe de totstandkoming van projecten, project-portfoliomanagement en projectmanagement met elkaar samenhangen. Het model laat zien hoe organisaties vat kunnen krijgen op de tientallen, soms honderden projectvoorstellen en daadwerkelijke projecten die in moderne organisaties tegelijk spelen. Het model helpt na te denken over de inrichting van de processen voor het initiëren, prioriteren en implementeren van projecten. De projectraket staat voor een integrale benadering van projectmanagement: het volledige projectportfolio wordt als één geheel gemanaged.

Zeven hoofdfasen

Het model gaat uit van de zes traditionele hoofdfasen, die – al dan niet met dezelfde namen – in de meeste projectmanagementmethoden worden onderscheiden: opstart, studie, voorstel, planning, uitvoering en evaluatie. Tussen de eerste drie fasen en de laatste drie, wordt in de projectraket een zevende fase tussengevoegd: prioriteren van projecten. Hierdoor ontstaat de ‘drietrapsraket’: initiëren, prioriteren en implementeren van projecten.

Lees verder op managementmodellensite.nl