Projectmatig werken

Ik ben gevraagd om mee te doen aan dit fantastische project!…Ik voel me zeer gevleid, maar help, wat komt er op me af….

Inleiding

Je mag meewerken aan een enorm mooi project. Je voelt je vereerd. Maar toen je ja zei, was dat vooral vanuit enthousiasme. Nu je er nog eens over nadenkt…hoe gaat dat eigenlijk in een project, het samenwerken, het delegeren, het gebruiken van expertises? En heb ik zelf wel voldoende inhoud, en wat zijn de expertises van de anderen, hoe stem ik het project werken af op mijn reguliere werkzaamheden?….wie helpt mij hierbij?

Na deze training heeft de deelnemer

  • zicht op wat projecten inhouden.
  • zicht op wat er van mij verwacht wordt als projectlid of projectleider
  • onderscheid gemaakt tussen projecten en gewoon werk.
  • geoefend met samenwerken en afstemmen.
  • een concreet plan van aanpak gemaakt voor eigen projectenwerk.

Aanpak

In deze training wordt ingegaan op wat zijn projecten, wat zijn de ins en outs? Worden de verwachtingen van het management geanalyseerd (is er een goede intake, is duidelijk wat het resultaat moet zijn tegen welke criteria?).
Er wordt regelmatig geoefend zoals in clinics met thema’s als afstemmen en samenwerken. Projecten kennen vaak veel uitdagingen en valkuilen in de loop van het project, je leert waar je op moet letten in projecten.
Omdat iedereen zijn eigen casus heeft werken we aan de eigen situatie en maken we een projectplan, waarmee je in je eigen situatie meteen aan de slag kunt.

Onderwerpen

  • Projecten, wat zijn de ins en outs?
  • Verwachtingen management – wat wordt van mij verwacht in dit project?
  • Clinics waarin geoefend wordt afstemmen en samenwerken tussen projectleden en leider
  • Op welke aspecten moet je letten in werken in projecten?
  • Plan van aanpak voor eigen praktijk

Thermometer

De projectmanagement-thermometer brengt de ontwikkeling van projectmanagement binnen je organisatie in beeld, gemeten op de meest belangrijke items: relatie met de strategie, procedures, voorbereiding, stakeholders, capaciteiten, opdrachtgeverschap, financiën, toetsing, resultaat en evaluatie. Download de excelscan en licht je organisatie door.

Projectmatig werken 15 augustus 2018