Bij Bizz-Company nemen we uw privacy serieus en voldoen we aan de huidige wetgeving op het vlak van privacy. Wij zijn verplicht te vragen om uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. U geeft uw toestemming door dat op het contactformulier aan te vinken.

Bizz-Company gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons heeft toevertrouwd, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. Indien ons initiële contact niet tot een opdracht of nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen drie maanden uit onze bestanden verwijderd.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie of mailwisseling vanuit uw initiatief, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacywetgeving. Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens zeven jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen.

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. Indien Bizz-Company wisselt van eigenaar, vragen wij vooraf uw toestemming om de gegevens aan de nieuwe eigenaar over te dragen.

U kunt de door ons opgeslagen gegevens altijd inzien, laten corrigeren, opvragen of over laten dragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Voor de volledige tekst van onze privacy-overeenkomst met u, klik hier.