Hoe kan je het onderling vertrouwen en de motivatie in je organisatie verbeteren? Zes tips!

1. Deel je dilemma’s
Wanneer je je eigen onveiligheid durft op te zoeken, creëer je juist veiligheid bij je medewerkers. Leg je dilemma’s gewoon op tafel, zo creëer je vertrouwen. Want als jij als leider je dilemma’s durft te delen, geef je ruimte aan je medewerkers om dat ook te doen.

2. Gebruik de vanzelfsprekendheid van de dagelijkse contacten
Vraag een van je medewerkers mee op te lopen naar de koffiemachine. Probeer zoveel mogelijk met mensen op te lopen en direct even bij te praten, de uitwerking is van groot belang. Het vergroot de autonomie van je medewerkers, je bent snel bijgepraat.

3. Complimenten geven
Geef positieve feedback, onderzoek heeft uitgewezen dat het gedrag waarvoor mensen erkenning krijgen, wordt versterkt. Sterker nog, men is gericht op verdere verbetering.

4. Geef
Dat wat je geeft, krijg je ook terug. Je maakt gebruik van het wederkerigheidsprincipe.

5. Zorg voor een feedbackcultuur
Een gezonde feedbackcultuur zorgt ervoor dat mensen groeien en zich continu ontwikkelen. Sluit hier als leidinggevende op aan. Stel met regelmatig, misschien wel iedere dag drie vragen: wat werkt voor jou, wat werkt niet en hoe voel je je?

6. Toon onverdeelde aandacht
Wanneer je met iemand communiceert, geef die persoon dan ook alle aandacht. Hoe er met iemand wordt gecommuniceerd, bepaalt hoe men zich behandeld voelt, en dat bepaalt vaak of die persoon bereid is een extra stapje te zetten.

Lees het hele artikel