Wat zijn de marktkenmerken van uw producten of diensten? Is uw assortiment evenwichtig opgebouwd? De BCG-matrix, ook wel bekend als de ‘growth-share matrix’, vertelt het u. Dit klassieke marketingmodel geeft u inzicht in de houdbaarheid van uw assortiment, eventueel aangevuld met informatie op productgroepniveau. Maar hoe gaat u ook alweer met de BCG-matrix aan de slag?

De BCG-matrix is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door de Boston Consultancy Group, vandaar de naam. Het model draait om marktaandeel en marktgroei, en laat zien wat de positie is van de verschillende product-marktcombinaties (PMC’s) binnen uw bedrijf. U maakt als het ware een foto van de huidige situatie, maar u kunt er ook verwachtingen voor de toekomst mee visualiseren en uw strategie (her)overwegen. Het regelmatig maken van een BCG-matrix dwingt u om op een systematische manier na te denken over de relatieve chaos die de vele PMC’s veroorzaken. Verder ziet u al vrij snel naar welke PMC’s uw aandacht moet uitgaan. Werken met de BCG-matrix rekent ook af met de drang om één strategie voor uw hele assortiment toe te passen, de zogenoemde ‘one strategy fits all’-aanpak. Als u meerdere keren per jaar een BCG-matrix maakt en de grafieken naast elkaar legt, kunt u ook nog patronen ontdekken.

Lees het artikel en download het artikel als pdf